LIPPER NRG levert duurzame energie  
Op 1 juni 2013 is LIPPER NRG opgericht. Deze onderneming richt zich op het leveren van elektriciteit opgewekt uit zonlicht door middel van photo-voltaïsche zonnecellen. Per 18 oktober 2013 is de installatie in productie gegaan. Deze levert naar verwachting per jaar ca. 3kWh aan het energiebedrijf LIPPER NRG levert duurzame energie  en 3,5kWh voor direct gebruik.
 
De installatie bestaat uit drie productie-sites:
Selecteer een site om de prestaties real-time te kunnen volgen.

   
LIPPER NRG levert duurzame energie aan energiebedrijven.
Volgens het arrest "Fuchs" van 20 juni 2013 is een onderneming als deze BTW-plichtig. LIPPER NRG is dan ook op 27 juni 2013 als BTW-plichtige eenmanszaak ingeschreven bij de Belastingdienst Oost/Enschede en is verplicht één keer per jaar aangifte te doen voor omzetbelasting. In het eerste jaar wordt de BTW over de aanschaf van de installatie verrekend met de BTW over de geproduceerde elektriciteit (voor het energiebedrijf en voor direct gebruik), voor de volgende jaren zal vrijstelling van BTW aangifte worden gevraagd (op basis van de kleine ondernemers regeling).